Barnehagelæreren som profesjonsutøver

Barnehagelæreren som profesjonsutøver - Bernt Andreas Hennum, Solveig Østrem | Inprintwriters.org Vi er glade for å presentere boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium, skrevet av Mauro Bonazzi. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF, TXT, FB2 eller ethvert annet format som er mulig på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Bernt Andreas Hennum, Solveig Østrem
DIMENSJON
4,47 MB
FILNAVN
Barnehagelæreren som profesjonsutøver.pdf
ISBN
9200229045194

BESKRIVELSE

Å bli barnehagelærer er mer enn å utdannes til et yrke, det innebærer også å dannes til en profesjon. Barnehagelæreren som profesjonsutøver gir innsikt i hva som kjennetegner en profesjon, og på hvilket grunnlag barnehagelæreryrket kan defineres som profesjon.Barnehagelæreren har ansvar for å forvalte et samfunnsmandat på grunnlag av fagkunnskap og etiske verdier. Forfatterne utvikler en modell for profesjonsutøvelse der forholdet mellom politikk, kunnskap og etikk sammenlignes med sidene i et triangel. De tre sidene i profesjonstriangelet er likeverdige, de griper inn i hverandre, og det kan oppstå spenninger mellom dem.Utgangspunktet for modellen er at det ikke er mulig å skille mellom pedagogikk og etikk: det å drive med pedagogisk virksomhet er alltid en etisk virksomhet. Pedagogikk og profesjonsutøvelse berører også det politiske feltet. Når politikere i økende grad viser interesse for barnehagefeltet, blir det viktig at profesjonen markerer seg, hevder forfatterne. Å være dannet til barnehagelærer er også å kunne ta aktivt del i den offentlige debatten om barnehagens pedagogiske innhold.

91; Lycke, Handal & Lauvås, 2016, s. 167ff) og som innfallsvinkel til å utvikle lærarar sin profesjonalitet (Ahlberg, 2007, s.

167ff) og som innfallsvinkel til å utvikle lærarar sin profesjonalitet (Ahlberg, 2007, s. 224). Kjøp Barnehagelæreren som profesjonsutøver fra Norske serier Å bli barnehagelærer er mer enn å utdannes til et yrke, det innebærer også å dannes til en profesjon.

RELATERTE BØKER