Miljøbehandling

Miljøbehandling - Børge Holden | Inprintwriters.org En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet i 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Børge Holden
DIMENSJON
3,32 MB
FILNAVN
Miljøbehandling.pdf
ISBN
2905720550797

BESKRIVELSE

Hva er miljøbehandling, og hvilke problemer og personer er det aktuelt for?Hva innebærer det å ha en atferdanalytisk tilnærming til problematferd? Hvordan går man fram i praksis, og hvilke andre perspektiver kan supplere behandlingen?Innenfor mange grupper finnes atferd som er problematisk på en eller annen måte. Det kan være snakk om vold, selvskading, protester mot nødvendige aktiviteter og oppgaver, eller angst, tvangshandlinger, rusmisbruk og annen atferd hvor en psykisk lidelse ligger til grunn. Miljøbehandling med en atferdsanalytisk tilnærming handler om å systematisk arbeide og legge til rette for endring av denne atferden og utføres av personer i de nære omgivelsene.I bokens første halvdel går forfatteren gjennom de sentrale atferdsanalytiske prinsippene og grunnbegrepene. De forklares gjennom eksempler og i et lettfattelig språk. I andre halvdel utvides perspektivet. Her diskuteres andre aspekter som er vesentlige for et godt resultat, blant annet:samtalebehandling (KAT og ACT)forebyggingopplæring i ferdigheterrelasjonens betydningevalueringtvangsbruk, etikk og lovlighetBoken er en grunnleggende og lett tilgjengelig introduksjon til miljøbehandling og atferdsanalyse. Den er relevant og nyttig for studenter i helse- og sosialfag, og for alle som jobber systematisk med endring av atferd.

Derfor vil personer med demens ha behov for miljøbehandling som er individuelt tilpasset og ivaretar at den enkelte får brukt sine ressurser. Gundersons miljøprosesser Miljøbehandling - emosjonelt klima.

Nyere studier viser at når helse- og ... 4 Miljøbehandling til personer med demens har vært et av satsningsområdene i Demensplan 2015 - Den gode dagen! Det er viktig at personer med demens blir gitt anledning til et verdig liv gjennom hele sykdomsforløpet, og det er ikke minst viktig at det legges til rette for et godt liv med demens i sykehjem. Miljøbehandling og kommunikasjon med personer med demens Tromsø 17.03.2010 Kjersti Wogn-Henriksen Alderspsykiatrisk poliklinikk Molde sykehus miljøbehandling forankret i et personsentrert verdigrunnlag. En systematisk utredning av hva som ligger til grunn for atferden må være utgangspunktet for hvilke tiltak som ble iverksatt overfor den enkelte pasient Anne Marie Mork Rokstad 17.06.2017 Pris: 388,-.

RELATERTE BØKER