Forebygging og behandling av rusproblemer

Forebygging og behandling av rusproblemer - Reidar Hole | Inprintwriters.org Vi er glade for å presentere boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium, skrevet av Mauro Bonazzi. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF, TXT, FB2 eller ethvert annet format som er mulig på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Reidar Hole
DIMENSJON
12,81 MB
FILNAVN
Forebygging og behandling av rusproblemer.pdf
ISBN
6012646670162

BESKRIVELSE

For å forstå rusmiddelavhengighet må man se på biologiske, psykologiske og sosiale forhold. Forfatteren tar utgangspunkt i WHOs definisjon som sier at rusmiddelavhengighet er en biopsykososial lidelse. Dette innebærer at man både i forståelsen av problemene og i de hjelpetiltakene man tilbyr, bør legge vekt på både biologiske, psykologiske og sosiale forhold. Sentrale biologiske forhold er for eksempel at rusmidler virker inn på hjernens belønningssystemer og på kroppens organer. Sentrale psykologiske forhold er knyttet til blant annet læring, motivasjon, emosjoner, psykisk helse, identitet og personlighet. Sentrale sosiale forhold er knyttet til familie, sosialt nettverk, utdanning, arbeid, økonomi, boforhold, sosial inkludering/ekskludering og lover og regler. Boka er primært skrevet som en innføringsbok for høgskolestudenter om forebygging og behandling av rusproblemer, men den kan også leses av andre studenter, fagfolk, beslutningstakere, pasienter, pårørende og andre interesserte. Reidar Hole (1966-2014) var spesialist i klinisk psykologi med fordypning i rus- og avhengighetsproblemer. Han arbeidet i mange år med behandling og forebygging av rusproblemer som både behandler og leder. «God norsk innføringsbok til forståelse av rus- og avhengighetsproblematikk.»Jørgen G. Bramness, «Tidsskrift for Den norske legeforening»

Universelle tiltak som retter seg mot hele befolkningen, er ikke tilstrekkelige for å nå alle og bør suppleres med forebygging rettet mot noen målgrupper med selektive1 tiltak og tiltak rettet mot personer hvor rusproblemer Forebygging, helsefremming og tidlig intervensjon er sentrale element i myndighetenes føringer for helsetjenesten på alle nivå. Synet på årsakssammenhenger og behandling av rusproblemer og psykiske lidelser har endret seg over tid. Tidlig debut av rusbruk, rusproblemer og mental helse hos ungdom.

Når det gjelder deg og din bruk av speed, kan du kontakte f.eks.helsestasjon for ungdom for å få hjelp. Speed, eller amfetamin, er et stoff det er veldig lett å bli ... Tidlig intervensjon plasserer seg mellom universell forebygging og behandling av rusproblemer.

RELATERTE BØKER