Introduksjon til menneskevitenskapene

Introduksjon til menneskevitenskapene lese boken om One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium rett i nettleseren din. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF-, TXT-, FB2-format på smarttelefonen din. Og mye mer på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
3,96 MB
FILNAVN
Introduksjon til menneskevitenskapene.pdf
ISBN
1143423477673

BESKRIVELSE

"Introduksjon til menneskevitenskapene" handler om grunnleggende problemstillinger i humaniora og samfunnsvitenskap i fortid og nåtid. Den tar for seg viktige trekk ved de ulike disiplinenes historie og gir også en innføring i vitenskapsteori. Læreboka har kapitler om paideia og retorikk i antikken, universitetenes historie, historisme, eldre og nyere hermeneutikk, historiefagene, litteraturvitenskap, kunstvitenskap, språkvitenskap, samfunnsfagenes framvekst, logikk, hypotesetesting, vitenskapelig utvikling og framskritt, forklaringstyper og forskningsetikk. Til sammen gjør kapitlene rede for de humanistiske og samfunnsvitenskapelige fagenes bakgrunn og utvikling. Boka er skrevet for førstesemesterstudenter som tar examen facultatum. Forfatterne er ansatt ved Universitetet i Tromsø og har lang erfaring med undervisning for førstesemesterstudenter: Roar N. Anfinsen, Bård A. Berg, Patrik Bye, Kjersti Fjørtoft, Erik Lundestad, Mariann Solberg, Øyvind Stokke, Lisbeth Pettersen Wærp og Svein Aamold.

Introduksjon til menneskevitenskapene. Universitetsforlaget 2014 ISBN 9788215023113.s 177 - 200.

325,-NÅ 278,-Samfunnskunnskap, fagdidaktisk innføring Theo Koritzinsky. På lager - sendes nå( 1 ... Til sammen utgjør «Introduksjon til samfunnsvitenskapene» bind 1 og 2 hele pensum til examen facultatum, samfunnsvitenskapelig variant ved Universitetet i Oslo.

RELATERTE BØKER