Velferdsstatens økonomi

Velferdsstatens økonomi - Peder Martin Lysestøl, Eilef A. Meland | Inprintwriters.org lese boken om One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium rett i nettleseren din. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF-, TXT-, FB2-format på smarttelefonen din. Og mye mer på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Peder Martin Lysestøl, Eilef A. Meland
DIMENSJON
5,97 MB
FILNAVN
Velferdsstatens økonomi.pdf
ISBN
8465613978546

BESKRIVELSE

Samfunnsøkonomien er viktig for å forstå offentlig økonomi og økonomisk politikk. Den står sentralt for å forstå sammenhengen mellom økonomisk politikk og det at noen får helseproblemer og sosiale problemer. Forståelsen av disse sammenhengene har stor betydning for yrkesutøvelsen til helse- og sosialarbeidere. Velferdsstatens økonomi er skrevet i en politisk-økonomisk tradisjon, der både økonomisk utvikling og sosiale problemer forstås som et samspill av økonomiske og politiske faktorer. Forfatterne belyser teorien med aktuell statistikk og konkrete eksempler. Kapitlene i boka spenner fra mikroøkonomiske emner som levekår og prisdannelsen i markedet, til makroøkonomiske emner som det økonomiske systemet og sammenhengen mellom den pågående globaliseringen og velferdsordningene. Denne nye utgaven er oppdatert på alle fakta, reformer og den politiske situasjonen. Det gjelder spesielt folketrygden, boligpolitikk, utstøting av arbeidsmarkedet og økonomisk politikk i en tid med finanskrise i Europa. Velferdsstatens økonomi er en innføringsbok i samfunnsøkonomi for studenter ved bachelorstudiene i helse- og sosialfag. Den vil også være et nyttig redskap for deltakere i den politiske debatten. Peder Martin Lysestøl er sosialøkonom og førstelektor ved Høgskolen i Sør-Trøndelag. Han skrevet flere fagbøker og artikler om internasjonal politikk og økonomi. Eilef A. Meland er førstelektor i offentlig økonomi og forvaltning ved Universitetet i Stavanger. Han har også gjennom verv som stortingsrepresentant og medlem av finanskomiteen erfaring fra offentlig budsjettering og økonomisk politikk.

Økonomien selv krever en god del når det gjelder reproduksjonen av arbeidskraft, kvalifikasjoner, kollektivtransport m.v. Måten disse I Norge blir om lag 5 500 presoner intervjuet hvert år, og hovedtemaene er inntekt, bolig, økonomi, helse og arbeid.

Velferdsstaten omfatter en lang rekke offentlige ordninger: sosialpolitiske ordninger, som alders- og uførepensjon, arbeidsledighetstrygd ... En annen utfordring er den økende globaliseringen. Det blir større åpenhet i økonomien, og arbeidsinnvandringen fra EU øker.

RELATERTE BØKER