Den romantiske visjon

Den romantiske visjon En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet i 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
7,33 MB
FILNAVN
Den romantiske visjon.pdf
ISBN
5987350192552

BESKRIVELSE

Romantikken var en viktig brytningstid. Den oppstod som et korrektiv til ensidig rasjonalisme og fornuftstenkning. Gjennom sin vektlegging av menneskelig f¿lelsesliv, folkelige tradisjoner, dybden i forgangne tiders kultur og skj¿nnheten i naturen .pnet den nye horisonter i europeisk diktning, filosofi, malerkunst, musikk og religionsforst.else. Den gav st¿tet til en fordypet historisk bevissthet og fikk mye . si for utviklingen av en ny demokratisk nasjonalitetstenkning i mange europeiske land.

Det er malt i olje på lerret oppklebet på lamell-plate og er 58,5 x 70,5 cm. Bildet er en del av Nasjonalgalleriets samling og er utstilt i et av rommene viet nasjonalromantikken i Norge. Den romantiske kunstner er, på godt og vondt, fri fra alle kontrollerende instanser som har styrt kunsten i tidligere perioder -kirken, fyrsten, private sponsorer - og i langt mindre grad enn tidligere er han en leverandør av bestilte varer, som altertavler, portretter, festmusikk eller leilighetsdikt. Og den dag i dag er vi fortsatt glade i vårt kjære varemerke Kirsch.

Universitetslektor ved Universitetet i Trondheim 1970-75. Dosent fra 1975, professor 1986-2012 i tysk språkvitenskap ved Universitetet i Oslo.

RELATERTE BØKER