Sentrale begreper og fenomener i klinisk sykepleie

Sentrale begreper og fenomener i klinisk sykepleie En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet i 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
12,25 MB
FILNAVN
Sentrale begreper og fenomener i klinisk sykepleie.pdf
ISBN
3702635392819

BESKRIVELSE

Sentrale begreper og fenomener i klinisk sykepleie - Sykepleieboken 2 retter søkelyset mot en rekke fenomener som kan komme til syne ved sykdom og lidelse. Det dreier seg om fenomener som livskvalitet, håp og mestring, og også om smerte, utmattelse, kvalme og svimmelhet. Vi får innsikt i hvordan pasienter kan reagere forskjellig på å være syk eller å ha en lidelse, og på hvordan sykepleieren kan hjelpe, lindre og støtte opp om pasientens egne ressurser. I hvert sitt kapittel blir opplevelser og reaksjoner ved henholdsvis kronisk lungesykdom, hudsykdom, kreft og overvekt og fedme belyst. Pårørendes situasjon og utfordringer blir tematisert, og begrepene helse og sykdom blir drøftet. Bokens to siste kapitler har et teoretisk perspektiv som utvider vår forståelse av hva som er god sykepleie og omsorg.Boken er primært skrevet for bachelorstudenter i sykepleie.Med boken følger koder som gir gratis tilgang til digitalutgave av læreboken og til nettressursen Øvelser i klinisk sykepleie.

utgave Kap. 1: Pasientens opplevelser og reaksjoner Anne Kari Tolo Heggestad og Unni Knutstad Sykepleiefagets ... Utøvelse av klinisk sykepleie (Innbundet) av forfatter Unni Knutstad.

Test deg selv i naturvitenskapelige og sykepleiefaglige emner Sentrale begreper og fenomener i klinisk sykepleie - Sykepleieboken 2 Innhold i 4. utgave Kap.

RELATERTE BØKER