Sykepleie i hjemmet

Sykepleie i hjemmet - Arvid Birkeland, Anne Marie Flovik | Inprintwriters.org En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet i 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Arvid Birkeland, Anne Marie Flovik
DIMENSJON
4,56 MB
FILNAVN
Sykepleie i hjemmet.pdf
ISBN
5632333081667

BESKRIVELSE

I de senere årene har kommunene fått større ansvar og flere oppgaver innenfor den offentlige helse- og omsorgstjenesten. Det stilles store krav til tjenestene, og ute i kommunene er hjemmesykepleien en viktig bidragsyter for å imøtekomme befolkningens rettigheter og krav.Sykepleie i hjemmet beskriver det særegne ved hjemmesykepleien og dens betydning i helse- og omsorgstjenesten. Hjemmesykepleiens funksjons- og ansvarsområde, og de spesielle utfordringene medarbeiderne møter når de skal yte helsehjelp i pasientens eget hjem, blir grundig belyst i boka. Blant temaer som utdypes, er kvalitet og sikkerhet i pasientens hjem som arbeidsarena pasient- og pårørenderettigheter samarbeid, samhandling og organisering sårstell, legemiddelhåndtering og ernæringsarbeid i hjemmet hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi utfordringer når pasienten er dement, har en psykisk lidelse eller er rusavhengig den siste tiden i eget hjemBoka er skrevet med tanke på bachelorstudenter i sykepleie og i studenter i andre helsefag som har praksisstudier i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Hjemmebaserte tjenester Aase Kristin Andreassen Virksomhetsleder 476 04 053 Postboks 38, 3371 Vikersund. Hjemmebaserte tjenester Sone Nord 32 78 93 40 fra 12.30 - 15.30 daglig Rett til helsetjenester i hjemmet herunder hjemmesykepleie.

Toverud , Olav Sand , Jan G. Bjålie , Egil Haug Arbeidsbok til Menneskekroppen, 3.

RELATERTE BØKER