Velferdsteknologi og kognitive hjelpemidler til personer med demens

Velferdsteknologi og kognitive hjelpemidler til personer med demens - Torhild Holthe, Anne-Britt Kjeldsberg, Vigdis Sværen | Inprintwriters.org En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet i 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Torhild Holthe, Anne-Britt Kjeldsberg, Vigdis Sværen
DIMENSJON
12,56 MB
FILNAVN
Velferdsteknologi og kognitive hjelpemidler til personer med demens.pdf
ISBN
5546052011963

BESKRIVELSE

Det er i dag store forhåpninger til at velferdsteknologi kan gjøre hverdagen enklere og tryggere for personer med demens og deres pårørende hjemme, og for beboere og ansatte i omsorgsboliger og institusjoner. Teknologi er nødvendigvis ikke en lettvint løsning, og det er ofte mye arbeid som ligger til grunn for en vellykket implementering. Dersom teknologi skal være endel av en faglig forsvarlig tjeneste, må ansatte ha kunnskap og kompetanse, og kommunene må ha rutiner og systemer for å integrere teknologi i den daglige driften. Temaheftet er utarbeidet av Nasjonalt kompetansetjeneste for aldring og helse med støtte fra Helsedirektoratet. Heftet omhandler spesielt velferdsteknologi til personer med demens og deres pårørende, og kan sees som et supplement til opplæringsprogrammet Velferdsteknologiens ABC som er utarbeidet av KS og SINTEF på oppdrag fra Helsedirektoratet. Målgruppen for temaheftet er ansatte i den kommunale helse- og omsorgstjenesten som gir tjenester til personer med demens. Målet er å vise mulighetene og å heve kompetansen om bruk av velferdsteknologi og kognitive hjelpemidler for denne pasientgruppa og deres pårørende.

Det er hovedsakelig to områder hvor velferdsteknologi og kognitive hjelpemidler kan være aktuelt i ... Velferdsteknologi og kognitive hjelpemidler til personer med demens. Det er i dag store forventninger til at velferdsteknologi kan gjøre hverdagen enklere og tryggere for personer med demens og deres pårørende.

For vikarer og ufaglærte. Heftene "Dette må jeg kunne" er utviklet for å kunne være en del av kommunenes opplæringstilbud til nyansatte, vikarer, støttekontakter og andre med kortere ansettelsesforhold uten helse- eller sosialfaglig utdanning. Velferdsteknologi for personer med demens.

RELATERTE BØKER