Minoritetsspråk og flerspråklighet

Minoritetsspråk og flerspråklighet - Espen Egeberg | Inprintwriters.org En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet i 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Espen Egeberg
DIMENSJON
5,50 MB
FILNAVN
Minoritetsspråk og flerspråklighet.pdf
ISBN
5950453482351

BESKRIVELSE

En stigende andel av den norske befolkningen har et annet førstespråk enn norsk, noe som gir en stor variasjon i erfaringer og kunnskaper hos flerspråklige i barnehage og skole. Dette er på mange måter positivt, men kan også gi en del utfordringer for barnehager, skoler og dem som av ulike grunner skal gjøre psykologiske eller pedagogiske vurderinger og utredninger. Denne boka presenterer internasjonal forskning og flere års erfaringer i utredning med barn og elever, både med en- og flerspråklig bakgrunn.Minoritetsspråk og flerspråklighet bygger videre på Minoritetsspråklige med særskilte behov fra 2007, men med betydelige forbedringer etter erfaringer fra utviklingsarbeid og samarbeid med ulike faginstanser, skoler og barnehager. Utredningsmodellen er forbedret og mer beskrevet. Flere kapitler er helt omskrevet og oppdatert i tråd med nyere internasjonal forskning på feltet. Pedagogisk baserte vurderingsmetoder for skole og barnehage er mer vektlagt og beskrevet. Utredningsmetodikk og vurdering er aktuell både ved en- og flerspråklighet.Minoritetsspråk og flerspråklighet retter seg spesielt mot rådgivere i PP-tjenesten og andre i første- og andrelinjetjenesten som er involvert i utredning, kartlegging og vurdering av barn, elever og voksne med flerspråklig bakgrunn. Deler av boka er også viktig for pedagoger og andre som arbeider med spesialpedagogiske problemstillinger i sammenheng med opplæring, samt studenter i psykologi, pedagogikk og spesialpedagogikk.

Oslo, Cappelen Damm Akademisk. NAFOs ressurside for PP-tjenesten (Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring) Finn ressurser om allmenpedagogiske tiltak og flerspråklighet, for eksempel NAFOS nettsider Flerspråklighet på individer er de som er i stand til å bruke mer enn ett språk til daglig eller i ...

I artikkelen diskuteres det om flerspråklighet er en ressurs for samfunnet, og om flerspråklighet kan bidra til å styrke de økonomiske og kulturelle båndene på tvers av grenser. Artikkelen presenterer både fordeler og ulemper med flerspråklighet i Norge. Innvandring som årsak til flerspråklighet I Norge tenker vi at minoritetsspråk kun er innvandrer språk.

RELATERTE BØKER