Kompakt byutvikling

Kompakt byutvikling lese boken om One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium rett i nettleseren din. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF-, TXT-, FB2-format på smarttelefonen din. Og mye mer på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
3,58 MB
FILNAVN
Kompakt byutvikling.pdf
ISBN
5307538368293

BESKRIVELSE

Den «kompakte by», kjennetegnet av tette urbane byområder, har vært nasjonal politikk for byutvikling siden 1990-tallet.«Dette er ikke en spøk: Norske forskere har nylig utgitt en antologi som foreskriver mange små vaksiner mot dårlig byutvikling.»Mikael Godø, DagbladetKompakte byer reduserer transportbehov, bevarer sammenhengende grøntområder rundt byene, og gir en levende og mangfoldig by gjennom funksjonsblanding av boliger, service og næring - gjerne i tilknytning til banegående kollektivtrafikk.Kompakt byutvikling kan imidlertid også føre til press på grønnstruktur og kulturminner innenfor bygrensene, og kan bidra til at sosiale ulikheter forsterkes, ved at boligpriser stiger og større grupper blir mer utsatt for støy, forurensning og redusert tilgang til grønne arealer. Denne antologien tar for seg hvordan innebygde spenninger og konflikter i fortettingsprosesser håndteres og avveies, og hvor godt plan- og beslutningssystemet vårt fungerer til dette formålet. Forfatterne diskuterer også hvilke hensyn som styrer byutviklingen og hvordan dette gir seg utslag i det faktiske resultatet - bygd struktur og blågrønn struktur.

For å nå målet om kompakt byutvikling med gode kvaliteter og ambisjonen om nullvekst i personbiltransporten, inneholder KPA2018 følgende: Senterstruktur med utvidete områder for fortetting; Ny inndeling av byggesonen med bakgrunn av gang- og sykkelavstand til tjenesteyting og kollektivdekning; Dette byr på utfordringer, ikke minst i byene og tettstedene, og særlig sett i lys av satsningen på kompakt byutvikling. Det å bygge byer mer kompakte blir presentert som «klimavennlig».

De nasjonale forventningene knyttet til attraktive og klimavennlige by- og tettstedsområder må derfor møtes gjennom et bredt spekter av virkemidler. Fortetting og kompakt byutvikling har vært en dominerende strategi for bærekraftig byutvikling i mange år i Norge og internasjonalt. Fortettingen er også markedsdrevet, fordi sentralt beliggende boliger ses som attraktive.

RELATERTE BØKER