Sosial kontroll

Sosial kontroll - Thomas Ugelvik | Inprintwriters.org En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet i 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Thomas Ugelvik
DIMENSJON
12,73 MB
FILNAVN
Sosial kontroll.pdf
ISBN
3703768323214

BESKRIVELSE

Sosial kontroll er alle tiltakene og ordningene som settes i arbeid for å få folk til å rette seg etter normer for hvordan man bør oppføre seg. Sånn sett er sosial kontroll et svar på spørsmålet om hvordan samfunn i det hele tatt er mulig.«Ugelvik skriver fram sitt «og hva så?» på ett alldeles utmärkt sätt (¿) Kort sagt, boken går i land med att vara ett väl utfört pedagogiskt hantverk.»Tove Pettersson, Sosiologen.noDen sosiale kontrollens virkemidler kan være mer eller mindre inngripende; fra vage hint og påføring av dårlig samvittighet til direkte fysisk tvangsmakt og vold. Kontrollen kan være konstruktiv, velfungerende og skapende, eller undertrykkende og destruktiv. Den kan i større eller mindre grad ha utilsiktede negative konsekvenser.Denne boken klargjør begrepet og hjelper leseren med å bli oppmerksom på den sosiale kontrollen i ulike former på en slik måte at de legges åpne for analyse. Målet er å legge til rette for presise, konstruktive og kritiske analyser av sosial kontroll i praksis ved hjelp av et hensiktsmessig begrepsapparat.«I forordet framgår det at boka primært er beregnet for kriminologistudenter. Det virker vel beskjedent. Forfatteren er en god formidler og boka er spekket med eksempler.»Bergljot Baklien, tidligere forsker ved SIRUS

Stort sett settes stemplet på religiøse grupper. Men den sosiale kontrollen kan være sterk også i andre miljøer. Fra 2018 til 2019 var det nær en dobling i registrerte saker om tvang og negativ sosial kontroll hos minoritetsrådgivere på norske skoler. Thomas Ugelvik har gjeve ut boka Sosial kontroll ved Universitetsforlaget.Det er lansering av boka på Litteraturhuset 17.

Negativ sosial kontroll som ikke bare har negativ effekt på deres liv, men også kan føre til ulovlige handlinger. Negativ sosial kontroll er ikke knyttet til religion eller nasjonalitet, det forekommer både i etnisk norske familier og familier med minoritetsbakgrunn. Et felles trekk hos familier som utøver negativ sosial kontroll er at man er opptatt av at barnet skal leve i tråd med familien eller gruppens normer og verdier, slik at familiens anseelse og gode rykte utad ivaretas. Negativ sosial kontroll forstår vi her som ulike former for oppsyn, press, trusler og tvang som utøves å sikre at enkeltpersoner lever i tråd med familiens eller gruppens normer.

RELATERTE BØKER