Danne og utdanne

Danne og utdanne lese boken om One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium rett i nettleseren din. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF-, TXT-, FB2-format på smarttelefonen din. Og mye mer på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
10,7 MB
FILNAVN
Danne og utdanne.pdf
ISBN
5002728567889

BESKRIVELSE

Hvordan kan vi som formidlere og lærere hjelpe barn og unge til å bli kompetente lesere og språkbrukere? Både Stortingsmelding nr. 19 (2015-2016), Tid for lek og læring - Bedre innhold i barnehagen (Kunn.skapsdepartementet 2016), og NOU 2015:8 Fremtidens skole - Fornyelse av fag og kompetanser (Ludvigsen-utvalget, Kunnskaps.departementet 2015) vektlegger behovet for at barn og unge blir bedre tekstlesere og får styrket sin språkkompetanse. Den boka du nå holder i hånden, Danne og utdanne. Litteratur, språk og samtale, handler om hvordan positive leseopplevelser i vid forstand kan få både barn, ungdom og voksne til å vokse og utvikle seg, og hvordan barnehagen og skolen kan legge til rette for slike positive tekstopplevelser. Lystbetonte erfaringer med et bredt utvalg av ulike tekster bidrar både til å utvikle tekstkompetansen og motivasjonen til å lese mer. I møte med tekster utvikles og utvides språket og formuleringsevnen, vi kan få ny innsikt og kunnskap, vi kan utvikle vår sosiale kompetanse, og vi kan forstå oss selv og andre bedre. Denne boka gir mange innspill til hvordan barnehagen og skolen kan bruke tekstarbeid til både å «utdanne og danne» (Kunnskapsdepartementet 2016). Til sammen belyser bidragene hvordan lignende tekstarbeid kan være nyttig for barn i alle aldre, og at barnehagelærere og grunnskolelærere kan ha glede av å utveksle erfaringer og lære av hverandre.

Å forstå hva dannelse er, og hva dannelse forutsetter, er imidlertid ikke bare en oppgave for den enkelte, det er også en kulturell utfordring. Vi som jobber med å utdanne sykepleiere kan ikke løse dette for studentene, men vi må legge forholdene til rette for at ... Danne og utdanne .

Nina Gram Garmann (Redaktør) ; Åse Marie Ommundsen (Redaktør) Hvordan kan vi som formidlere og lærere hjelpe barn og unge til å bli kompetente lesere og språkbrukere? Både ... Fag- og yrkesopplæringen skal danne og utdanne dyktige, kunnskapsrike, kreative og nyskapende fagarbeidere. Arbeidslivet er mangfoldig og gir verdifulle erfaringer.

RELATERTE BØKER