Vurdering av språkferdigheter

Vurdering av språkferdigheter - Cecilie Carlsen, Eli Moe | Inprintwriters.org En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet i 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Cecilie Carlsen, Eli Moe
DIMENSJON
11,38 MB
FILNAVN
Vurdering av språkferdigheter.pdf
ISBN
9490888305636

BESKRIVELSE

Denne boken gir en innføring i vurdering av språkferdigheter. Målgruppen er lærere, lærerstudenter, prøveutviklere og språkforskere som ønsker å lære mer om de faglige prinsippene som ligger til grunn for utvikling og bruk av språkprøver. Sentrale begreper knyttes til praksis: Hvordan kan man lage en god prøve? Hvordan kan man sikre en riktig og rettferdig bedømming? Boken inneholder eksempler fra ulike typer språkprøver i Norge. En målsetning med boken er å øke bevisstheten om at språkprøver kan bli misbrukt. Like viktig som kvaliteten på prøver, er at prøveresultatene brukes på en riktig og rettferdig måte. Forfatterne fokuserer på hvordan språkprøver brukes i opplæring og utdanning av barn og voksne, i arbeidsmarkedet og i integreringsfeltet. Boken presenterer norsk og internasjonal forskning på feltet og passer som pensumbok på ulike språkemner, særlig innenfor feltet andrespråkslæring og -undervisning. Cecilie Hamnes Carlsen er professor i andrespråkslingvistikk ved Høgskulen på Vestlandet. Hun har doktorgrad i vurdering av språkferdigheter og har i en årrekke jobbet med utvikling av norskprøver for voksne innvandrere. Hun har også jobbet med utvikling av prøver for barn og unge innlærere. Eli Moe har bakgrunn som lektor i videregående skole. Hun har i mange år arbeidet med språkprøver for ulike aldersgrupper. Ved Institutt for fremmedspråk, Universitetet i Bergen, leder hun arbeidet med nasjonale prøver i engelsk for 5. og 8. trinn, og hos Kompetanse Norge arbeider hun med prøver i norsk for voksne innvandrere.

1 Art. 7 Vurdering av elevens norske språkferdigheter: Navn: _____ Født: _ Morsmål:_____ Adresse ...

der språkkartlegging av treåringers språkferdigheter ble innført med Dagtilbudsloven i 2007. Vurdering av minoritetselevers språkferdigheter i grunnskolen Av Gunhild Tveit Randen Høgskolen i Hedmark Sammendrag Vurdering, testing og kartlegging er et omdiskutert tema i norsk skole-politikk, og minoritetsspråklige elevers resultater på ulike typer vurderinger får mye oppmerksomhet. Denne artikkelen gir en oversikt over forskningen Mål og innhald.

RELATERTE BØKER