Vitenskapsteori

Vitenskapsteori - Sture Kvarv | Inprintwriters.org lese boken om One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium rett i nettleseren din. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF-, TXT-, FB2-format på smarttelefonen din. Og mye mer på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Sture Kvarv
DIMENSJON
11,27 MB
FILNAVN
Vitenskapsteori.pdf
ISBN
3807643198452

BESKRIVELSE

Denne boken handler om vitenskap - .forutsetninger for vitenskapelig aktivitet og de samfunnsmessige aspektene ved viten.skap som praksis. Fordi samfunnet er så beroende av forskningsbasert kunnskap, hører det med til allmenndannelsen å vite noe om hvordan kunnskap skapes og anvendes. Denne delen av allmenndannelsen gir vi her samlebetegnelsene vitenskapsteori, eller vitenskapsfilosofi. I det følgende er det samfunnsvitenskap og humaniora som skal behandles vitenskapsteoretisk, men da ikke uten å skjele til naturvitenskap. En viktig grunn til å lære vitenskapsteori er å unngå å bli .fagidiot". Riktignok, i vårt daglige virke som forsker, kan det være positivt at vi over lengre tid fordyper oss i klart avgrensede tema og problemfelt. Samtidig er det en fare for at innsikten innsnevrer feltet - vi kan bli nærsynte og perspektivblinde. Med andre ord lærer vi vitenskapsteori for å perspektivere det vi holder på med.

utgaven er kraftig omarbeidet og inneholder så vel nye kapitler som nye fakta og eksempler. Boken egner som en første introduksjon til temaet vitenskapsteori. Vitenskapsteori, forskningsmetoder og forskningsetikk; Studentene blir kjent med grunnleggende temaer i den vitenskapsteoretiske forskningsdebatten som setter dem i stand til å gjenkjenne etiske, logiske og metodiske dimensjoner ved forskning, og vurdere konsekvenser av forskjellige vitenskaps- og forskningssyn. Feministisk vitenskapsteori Det moderne forskningsuniversitetet og den moderne forskerrollen Humanvitenskapenes begreper og tverrfaglige dialogpraksiser Forsknings- og vitenskapsetikk Studenter som trenger 10 studiepoeng, må velge KULT8851 der kravene til omfang av semesteroppgaven er forholdsvis større. Nøkkelbegreper i forskningsmetode og vitenskapsteori Denne boken gir deg en rask, men samtidig innholdsrik presentasjon av de viktigste begrepene i forskningsmetode.

Religion og filosofi. Filosofiens fagdisipliner.

RELATERTE BØKER