Læringsutbytte

Læringsutbytte - Tine S. Prøitz | Inprintwriters.org Vi er glade for å presentere boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium, skrevet av Mauro Bonazzi. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF, TXT, FB2 eller ethvert annet format som er mulig på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Tine S. Prøitz
DIMENSJON
6,43 MB
FILNAVN
Læringsutbytte.pdf
ISBN
8265522109472

BESKRIVELSE

- Hvordan kan læringsutbytte forstås som pedagogisk begrep og politisk fenomen? - Hva betyr økt fokus på læringsutbytte for planlegging og gjennomføring av undervisning?Læringsutbytte har som begrep og fenomen fått en sentral plass i norsk grunnopplæring og høyere utdanning. Utviklingen utfordrer tradisjonelle ideer om hva som anses som verdifull læring, og påvirker arbeid med undervisning og læring. Boken gir et empirisk fundert grunnlag for refleksjon omkring læringsutbytte i pedagogiske og fagdidaktiske sammenhenger. Forfatteren løfter frem alternative forståelser av begrepet og presenterer ulike måter å arbeide med læringsutbytte på. I boken diskuteres også begrepet som utdanningspolitisk fenomen. Boken er aktuell for studenter og lærere innenfor lærerutdanning, utdanningsledelse, pedagogikk og fagdidaktikk. Boken er også relevant for dem som arbeider med undervisning og administrasjon i både grunnopplæring og i høyere utdanning. Tine S. Prøitz er førsteamanuensis ved Institutt for pedagogikk og skoleutvikling ved Høgskolen i Sørøst-Norge, der hun underviser på lærerutdanningen og ved masterstudiet i utdanningsledelse. Prøitz har bred erfaring fra utredningsarbeider og forskning som omhandler utdanningspolitiske og -faglige temaer, deriblant læringsutbytte.

Målet med utdanningen er å utdanne allsidige og profesjonelle Action actors med bred kunnska Resultatene indikerte lavere læringsutbytte innen områder som i mindre grad var knyttet til daglig drift. Studentene opplevde i stor grad avdelingsovertakelsen som viktig for læringsutbytte.

Studentene opplevde i stor grad avdelingsovertakelsen som viktig for læringsutbytte. Konklusjon: Praksisstudieperiode med avdelingsovertakelse legger på en god måte til rette for læringsutbytte i faglige ledelse. Blant annet er det en pågående debatt i internasjonal faglitteratur om hvordan læringsutbytte som begrep kan forstås (Prøitz, 2016, s.

RELATERTE BØKER