Risiko og marginalisering

Risiko og marginalisering - Ivar Frønes, Halvor Strømme | Inprintwriters.org lese boken om One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium rett i nettleseren din. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF-, TXT-, FB2-format på smarttelefonen din. Og mye mer på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Ivar Frønes, Halvor Strømme
DIMENSJON
11,59 MB
FILNAVN
Risiko og marginalisering.pdf
ISBN
4011748508525

BESKRIVELSE

Temaet i denne boka er barns levekår, og hvordan deres levekår og livssituasjon som barn innvirker på deres liv som voksne.Skole og barnhage er helt sentrale i forhold til barns framtidige livsløp. Problemer på grunnskolen øker sannsynlighet for å falle utenfor utdanningssystemet og for at den framtidige tilknytningen til arbeidslivet blir svak.Det er nettopp å identifisere hvilke risikofaktorer som er av særlig betydning for et barns videre liv, som er temaet i denne boka. Risikofaktorer spiller sammen. Effekten av flere risikofaktorer er mye større enn summen av deres effekt hver for seg. En forståelse av risikofaktorer og deres samspill er derfor nødvendig for en videre utvikling av et barnevern og en barnepolitikk tilpasset kunnskapssamfunnets barn.Analyser av levekår blant barn har ofte konsentrert seg om økonomiske betingelser. I denne boka settes barns levekår i et bredere perspektiv. Hensikten er å få tak i hvilke faktorer som øker sannsynligheten for sosial eksklusjon og dårlige levekår senere i livet.

) kr 309 kr 247. Passer til alder: Om norske barns levekår i kunnskapssamfunnet.

I mange land er innvandrere (særlig de illegale), etniske minoriteter, enslige mødre, rusmiddelavhengige, grupper av nyfattige og sosialhjelpsmottakere grupper som har blitt beskrevet i denne sammenhengen. Pris: 281,-. heftet, 2014.

RELATERTE BØKER