Krise- og beredskapsledelse

Krise- og beredskapsledelse - Jonas Eriksen | Inprintwriters.org En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet i 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Jonas Eriksen
DIMENSJON
6,77 MB
FILNAVN
Krise- og beredskapsledelse.pdf
ISBN
5525200539470

BESKRIVELSE

Kriser og ulykker håndteres ikke av enkeltpersoner, men av team. Slike team utsettes for store påkjenninger. For å kunne håndtere situasjonen effektivt og riktig må teamet optimalisere kommunikasjon og informasjonsflyt, fatte gode beslutninger, tilpasse seg en dynamisk og hurtigutviklende situasjon, samarbeide optimalt, utøve god kriseledelse og unngå feilhandlinger. Hvilke teamprinsipper ligger til grunn, og hvordan kan vi best trene team til effektiv krise- og ulykkeshåndtering?Krise- og beredskapsledelse er en revidert og oppdatert utgave som blant annet er bedre knyttet opp til andre fagområder som f.eks. ledelse, lederutvelgelse, lederutvikling og strategisk kompetanseledelse.Boken presenterer en struktur som kan brukes til systematisk trening av krise- og beredskapsteam. Strukturen tar utgangspunkt i det som kjennetegner team som presterer optimalt i hurtigutviklende og krevende situasjoner. Boka presenterer strategier og metoder som kan anvendes for effektivt å lære team viktige kunnskaper, ferdigheter og holdninger. Leseren får en god innføring i viktige prinsipper for godt teamarbeid i krise- og ulykkeshåndtering, samt mange henvisninger til relevante kilder.Målgruppen er personell som arbeider i team, eller med teamutvikling, innen krise- og ulykkeshåndtering. Dette kan være team i militæret, industriberedskap, privat kriseledelse, offentlige nødetater, hjelpeorganisasjoner, statlig, fylkeskommunal og kommunal kriseledelse, team som kan oppleve krav til optimalt samarbeid under sterkt press, så som kirurgiteam, flypiloter, flygelederteam, team på broen om bord på skip, beredskapsledelsen på en oljeplattform, team i fengselsvesenet, osv.

Det er i krise- og beredskapssituasjoner avgjørende å handle slik ... INNHOLD: Studiet består av emnet "Fordypning i krise- og beredskapsledelse" (15 studiepoeng ) i første semester og emnet "Krisehåndtering i komplekse organisasjoner" (15 studiepoeng) i andre semester. Det er faglig progresjon og sammenheng mellom emnene så studiet forutsettes tatt i sin helhet. Krise- og beredskapsledelse er en revidert og oppdatert utgave som blant annet er bedre knyttet opp til andre fagområder som f.eks.

Dette er viktig for å stå godt rustet hvis en alvorlig ulykke skulle inntreffe. Håndbok i krise- og beredskapsledelse er utarbeidet i samarbeid med fire medlemsbedrifter og konsulentfirmaet Falck Nutec AS. Velkommen til Senter for sikkerhet, krisehåndtering og beredskapsledelse (SKB).

RELATERTE BØKER