Erstatningsrett

Erstatningsrett - Morten Kjelland | Inprintwriters.org lese boken om One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium rett i nettleseren din. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF-, TXT-, FB2-format på smarttelefonen din. Og mye mer på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Morten Kjelland
DIMENSJON
10,66 MB
FILNAVN
Erstatningsrett.pdf
ISBN
5989277888747

BESKRIVELSE

Siden sist er boken oppdatert med nær 40 høyesterettsavgjørelser, i tillegg til nyere juridisk teori og andre kilder. I denne utgaven beskrives også den nye regelen om utmåling av barneerstatning i skadeserstatningsloven § 3-2 a og andre lovendringer.Sentrale ansvarsgrunnlag som culpaansvar, arbeidsgiveransvar, ulovfestet objektivt ansvar og bilansvar dekkes. I tillegg beskrives reglene om årsakssammenheng og erstatningsutmåling samt reglene om skadelidtes medvirkning, lemping og solidaransvar. Både personskader, tingsskader og rene formueskader behandles. En rekke avgjørelser er gitt nye kallenavn av hensyn til personvernet, i samsvar med Høyesteretts anvisninger i Sensitiseringsdommen i HR-2018-557-A avsnitt 21. Det er lagt vekt på å gi boken en pedagogisk innretning, blant annet ved en rekke instruktive figurer og tabeller. Boken er velegnet som lærebok for juridiske studenter, men vil også være nyttig for dommere, advokater og andre som arbeider med erstatningsrett.

Skadelidte kan også i enkelte tilfeller ha rett på erstatning for ikke-økonomisk tap, såkalt oppreisningserstatning og menerstatning. Erstatningsrett. Om innehaver av BankID er erstatningsansvarlig ved identitetstyveri og misbruk av BankID Høyesteretts ankeutvalg har besluttet at anke over Agder lagmannsretts dom 7.

Det kan komme opp i forbindelse med kjøp og avtaler, eksempelvis når flyselskapet har somlet med bagasjen din, eller dersom du har blitt påkjørt i trafikken. Erstatningsrett. En erstatning som etter lov om skadeserstatning 13.

RELATERTE BØKER