Fysisk aktivitet og helse

Fysisk aktivitet og helse lese boken om One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium rett i nettleseren din. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF-, TXT-, FB2-format på smarttelefonen din. Og mye mer på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
3,86 MB
FILNAVN
Fysisk aktivitet og helse.pdf
ISBN
5048614352508

BESKRIVELSE

Formålet med denne fagfellevurderte antologien er å belyse det vitenskapelige grunnlaget for sammenhengen mellom fysisk aktivitet og helse. Gjennom 18 kapitler basert på kunnskapsoppsummeringer av eksisterende litteratur belyser boken følgende hovedtemaer: anbefalinger, målemetoder og status for fysisk aktivitet og fysisk form i befolkningen sammenhengen mellom fysisk aktivitet og livsstilssykdommer samt andre tilstander, som i og etter svangerskap teorier og modeller for bedre å kunne forstå hvorfor enkelte individer er fysisk aktive og andre ikke er det betydningen av sosioøkonomiske forhold, kjønn og innvandringsbakgrunn samt faktorer som fremmer og hemmer implementering av fysisk aktivitet fysisk aktivitet som forebyggende og helsefremmende tiltak for ulike aldersgrupper på ulike arenaerMålgruppen for boken er studenter og vitenskapelig ansatte innen idrettsfag, kroppsøving, folkehelse, fysioterapi og andre helsefag, samt videre- og etterutdanning i folkehelse og aktivitetsmedisin. Boken er også relevant for andre som er involvert i arbeid med fysisk aktivitet og helse.Boken er redigert av Monica Klungland Torstveit, Sveinung Berntsen og Hilde Lohne-Seiler fra Universitetet i Agder samt Sigmund A. Anderssen fra Norges idrettshøgskole. Antologien inneholder i tillegg bidrag fra forskere ved ledende fagmiljøer i Norge, Sverige og Danmark.

Motorisk utvikling hos barn Motorikk er viktig for barn og unges deltakelse i aktiviteter, praktiske oppgaver og selvbilde. Fysisk aktivitet forbedrer også mental helse og er viktig for muskel- og skjelett- og leddhelse (8, 9). Hvor mye fysisk aktivitet skal til for å oppnå helseeffekt? Siden 1960-årene er det publisert en rekke anbefalinger for hvor mye fysisk aktivitet som skal til for å oppnå helseeffekt (10). Fysisk aktivitet for barn i ulike aldre.

Det har lenge vært kjent at regelmessig fysisk aktivitet er bra for den psykiske helsa. Og mange vitenskapelige artikler peker i denne retningen.

RELATERTE BØKER