Klassisk retorikk

Klassisk retorikk - Gjert Vestrheim | Inprintwriters.org lese boken om One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium rett i nettleseren din. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF-, TXT-, FB2-format på smarttelefonen din. Og mye mer på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Gjert Vestrheim
DIMENSJON
4,14 MB
FILNAVN
Klassisk retorikk.pdf
ISBN
4836163536359

BESKRIVELSE

Retorikk er ikke bare en praktisk ferdighet, men også et fag: læren om hvordan overtalelse finner sted. Dette faget ble etablert av Aristo.teles (384-322 f.Kr.) og hans verk er fortsatt grunnleggende i retorikkstudiet; her finner vi blant annet læren om de tre overtalelsesmidlene, etos, patos og logos.Fra antikken og frem til 1800-tallet var retorikken et viktig skolefag og et sentralt dannelses.innhold, i første rekke formidlet gjennom romerne Cicero og Quintilian. I vår egen tid har retorikken fått en renessanse både i skoleverket og i offentligheten, og retorikkstudiet har spredt seg til nye felter og utviklet nye metoder. Store deler av begrepsapparatet går likevel fortsatt tilbake til grekerne og romerne, og for å forstå det må vi gå til kildene.Klassisk retorikk gir en grunnleggende innføring i de sentrale begrepene i gresk og romersk retorikk og viser med eksempler hvordan disse begrepene også kan brukes til å forstå vår egen tids retorikk. Den viser hvordan vi kan overtale andre, men også hvordan andre overtaler oss.

I denne fasen arbeider taleren med å ordne temaene til talen i en passende rekkefølge, det vil si disposisjonen. Formålet med en god disposisjon er, som med alle de andre arbeidsfasene, å strukturere momentene i talen (eller teksten) slik at de fungerer mest mulig overbevisende. Kjøp Klassisk retorikk fra Tanum Retorikk er ikke bare en praktisk ferdighet, men også et fag: læren om hvordan overtalelse finner sted.

Den viser hvordan vi kan overtale andre, men også hvordan andre overtaler oss. Retorikk læren om talekunsten; fra gresk rhetoriké téchne, "taleferdighet, talekunst" Etos, logos og patos Den greske filosofen Aristoteles (384-322 f.Kr.) regnes som "retorikkens far" fordi han var den første som beskrev talekunsten på en systematisk måte, allerede år 330 før Kristus. Klassisk retorikk gir en grunnleggende innføring i de sentrale begrepene i gresk og romersk retorikk og viser med eksempler hvordan disse begrepene også kan brukes til å forstå vår egen tids retorikk. Den viser hvordan vi kan overtale andre, men også hvordan andre overtaler oss. Klassisk (latin classicus, «det som tilhørere første klasse», av classis, «klasse») er en betegnelse for noe som tilhører den greske eller romerske antikken eller sprer lys over dette, eller som søker sine forbilder i antikken, særlig den gresk-romerske oldtidens kultur, språk og litteratur.I kunsthistorien betegner ordet klassisk kunsten i antikkens Grekenland og Rom, samt i videre ... Emnet gir fordypning i sentrale deler av retorisk teori gjennom studium av tekster.

RELATERTE BØKER