Universell utforming og samfunnsdeltakelse

Universell utforming og samfunnsdeltakelse - Inger Marie Lid | Inprintwriters.org Vi er glade for å presentere boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium, skrevet av Mauro Bonazzi. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF, TXT, FB2 eller ethvert annet format som er mulig på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Inger Marie Lid
DIMENSJON
8,85 MB
FILNAVN
Universell utforming og samfunnsdeltakelse.pdf
ISBN
4205656700587

BESKRIVELSE

Universell utforming og medborgerskap er avgjørende faktorer om så mange som mulig skal få anledning til å ytre seg og delta aktivt i samfunnet. I denne boken presenterer professor Inger Marie Lid ny kunnskap om hvordan samfunnet kan utformes for at flest mulig kan være aktive ut fra sine egne forutsetninger. Hun utdyper universell utforming teoretisk og i praksis, og diskuterer forholdet mellom individ og fellesskap. Lid drøfter forutsetningene for samfunnsdeltakelse på ulike arenaer, og hvordan samfunnet kan bygge en kultur for likeverd, medborgerskap og likestilling.Forfatteren reiser en rekke sentrale problemstillinger, blant annet om hvordan oppnå likeverdige muligheter for samfunnsdeltakelse og motvirke diskriminering, om universell utforming er like bra for alle, og om det finnes grenser for hva som skal utformes universelt.Boken er aktuell og nyttig for studenter, yrkesutøvere og forskere innen samfunnsplanlegging, tjeneste- og produktutvikling, vernepleie og helsefag, pedagogikk, diakoni, IKT, tekniske fag, design og arkitektur.

kapittel 12. Steilneset i Vardø, ... Universell utforming vil si å planlegge produkter, omgivelser, programmer og tjenester slik at de kan brukes av så mange mennesker som mulig på en likeverdig måte.

Planen inneholder også en rekke tiltak på områdene universell utforming av bygg og anlegg, planlegging og uteområder samt persontransport. Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) koordinerer politikken på området. I norsk politikk og lovgivning er universell utforming blitt en prioritert strategi for å oppnå likestilling og samfunnsdeltakelse.

RELATERTE BØKER