Kardiovaskulær intensivmedisin

Kardiovaskulær intensivmedisin En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet i 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
5,12 MB
FILNAVN
Kardiovaskulær intensivmedisin.pdf
ISBN
9930373081127

BESKRIVELSE

Kardiovaskulær intensivmedisin gir en grundig innføring i kardiovaskulær overvåknings- og intensivmedisin. Boken er skrevet for leger under utdanning, men er også nyttig for leger som arbeider med kardiovaskulære problemstillinger og sykepleiere i videreutdanning eller praksis innen kardiologi, intensivmedisin og anestesi.Hovedtemaene i boken er: Kardiovaskulær fysiologi Målemetodikk Hjertesvikt, angina og infarkt EKG Sjokk Perioperativ vurdering og behandling Hemodynamiske parametre, væskebehandling, klassifikasjoner og skåringssystemerBoken er illustrert. Den har mange referanser, stikkordregister og en liste med forklaringer av forkortelser.

Boken er skrevet for leger under utdanning, men er også nyttig for leger som arbeider med kardiovaskulære problemstillinger og sykepleiere i videreutdanning eller praksis innen kardiologi, intensivmedisin og anestesi. Kardiovaskulær intensivmedisin er skrevet for leger under utdanning og for leger som arbeider med intensivpasienter. Den er også nyttig for leger som arbeider med kardiovaskulære problemstillinger, og for sykepleiere i videreutdanning eller praksis innenfor intensivmedisin og anestesi. Kardiovaskulær intensivmedisin (Innbundet) av forfatter Olav Stokland.

fysiologisk og klinisk erfaring og emner jeg synes bør vies noe større oppmerk- somhet i dagens kliniske virksomhet. Kjøp Kardiovaskulær intensivmedisin fra Bokklubber I denne boka gir forfatteren en innføring i kardiovaskulær overvåknings- og intensivmedisin.Temaene som dekkes er felles for medisinske og kirurgiske pasienter. Delene i boka, kardiovaskulær fysiologi, målemetodikker, hjertesvikt - angina/ infarkt, EKG, sjokk og preoperativ evaluering kan leses uavhengig av hverandre. Pasienter som allerede har fått tegn til kardiovaskulær sykdom, som hjerteinfarkt, perifer aterosklerose og hjerneslag, trenger risikovurdering og sekundærprofylakse etter egne retningslinjer og omtales ikke nærmere.

RELATERTE BØKER