Digital dømmekraft

Digital dømmekraft lese boken om One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium rett i nettleseren din. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF-, TXT-, FB2-format på smarttelefonen din. Og mye mer på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
7,42 MB
FILNAVN
Digital dømmekraft.pdf
ISBN
4575029422596

BESKRIVELSE

Internett og utbredelsen av sosiale medier har aktualisert nye komplekse etiske spørsmål og dilemmaer. Det er avgjørende at skolen sørger for at elevene får utviklet innsikt og kompetanse i hvordan man beskytter seg selv og andre i dette digitale globale landskapet.Digital dømmekraft består av artikler skrevet av forskere på feltet. Boken inneholder analyserer og diskusjoner rundt sosiale, juridiske og etiske problemstillinger og omkostninger ved bruk av de digitale mediene, med et særlig blikk rettet mot skolens forpliktelse overfor barn og unge.

Ved bruk av digitale verktøy i det pedagogiske arbeidet skal dette støtte opp om barns læreprosesser og bidra til å oppfylle rammeplanens føringer for et rikt og allsidig læringsmiljø for alle barn. Digital dømmekraft Målet med denne kompetansepakken, er å gi dere som jobber i barnehager mulighet til å jobbe med deres egne digitale dømmekraft. I kapittel åtte i rammeplanen, står det: "Barnehagen skal utøve digital dømmekraft når det gjelder informasjonssøk, ha et bevisst forhold til opphavsrett og kildekritikk og ivareta barnas personvern." Digital dømmekraft : utprøving og empirisk analyse av et undervisningsopplegg for ungdomstrinnet, inspirert av filosofering med barn-bevegelsen, med formål om å fremme kritisk internettbruk Digital dømmekraft innebærer å kunne bruke digitale verktøy, medier og ressurser på en forsvarlig måte, og å ha et bevisst forhold til personvern og etisk bruk av Internett.

I boka bidrar fagpersoner innen språkvitenskap, jus, samfunnsvitenskap, informatikk, medievitenskap og utdanningsvitenskap. Barnehagens digitale praksis. Barnehagens digitale praksis skal bidra til barnas lek, kreativitet og læring.

RELATERTE BØKER