Foreldresamarbeid

Foreldresamarbeid - Vibeke Glaser | Inprintwriters.org Vi er glade for å presentere boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium, skrevet av Mauro Bonazzi. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF, TXT, FB2 eller ethvert annet format som er mulig på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Vibeke Glaser
DIMENSJON
6,99 MB
FILNAVN
Foreldresamarbeid.pdf
ISBN
9452456911099

BESKRIVELSE

Å samarbeide godt med foreldre bidrar til å styrke barnets trivsel, utvikling og læring. Barnehagene er i dag preget av økende mangfold og ulike verdisyn. En viktig del av utdanningen som fremtidig barnehagelærer vil være å utvikle respekt, anerkjennelse og toleranse for den som er annerledes. Målet må være at alle skal oppleve seg sett, tatt hensyn til og inkludert i et fellesskap.Boka er både praksisnær og forskningsbasert. 2. utgave er oppdatert på forskning og ny rammeplan for barnehagen. I tillegg er etikk, holdninger og relasjonskompetanse blitt utdypet ytterligere. Boka har fått et helt nytt bidrag av Bodil Mørland. Hun beskriver hvordan barnehagen møter familier med barn med nedsatt funksjonsevne. I tillegg bidrar May Britt Drugli med den vanskelige samtalen og Marit Gjervan med flerkulturell kompetanse i den nye utgaven.Vibeke Glaser er cand.polit. og er tilsatt som førsteamanuensis i pedagogikk ved DMMH. May Britt Drugli er dr.philos. og ansatt som professor ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - Psykisk helse og barnevern ved NTNU. Marit Gjervan er cand.polit. og er i dag ansatt som barnehagerådgiver i Vestby kommune. Bodil Mørland er cand.polit. og førstelektor i pedagogikk ved DMMH.

I brosjyren "Foreldresamarbeid 2019-20" finner du en oversikt over viktige datoer for informasjonsmøter og foreldresamarbeid. FORELDRESAMARBEID I GJESDALBARNEHAGENE - 2 - Dette heftet er utarbeidet for å skape gode rammer rundt små barns liv. Hvert barn er unikt og har ressurser og rettigheter.

Å legge til rette for et godt foreldresamarbeid er en viktig del av barnehagens oppdrag. I møte med foreldre som ikke kjenner barnehagen som virksomhet eller som har annen bakgrunn, kan kommunikasjon være en utfordring. Samarbeidet mellom hjem og barnehage er av stor betydning for barnets opplevelse av barnehagetilbudet. Foreldresamarbeid Her finner du tips og ideer til hvordan barnehagen kan styrke sitt samarbeid med flerspråklige foreldre, og hvordan barnehagen kan involvere foreldrene i arbeidet med språk, inkludering og flerkulturell praksis.

RELATERTE BØKER