Hjelp til å bo

Hjelp til å bo - Amund Aakerholt, Alise Vea, Borghild L. Tønnesen | Inprintwriters.org lese boken om One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium rett i nettleseren din. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF-, TXT-, FB2-format på smarttelefonen din. Og mye mer på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Amund Aakerholt, Alise Vea, Borghild L. Tønnesen
DIMENSJON
12,4 MB
FILNAVN
Hjelp til å bo.pdf
ISBN
2576754815072

BESKRIVELSE

Boken formidler kunnskap og praktiske erfaringer om hva som skal til for å få en person med omfattende og sammensatte problemer til å bli boende i den boligen han eller hun har fått tildelt, og etter hvert gjøre boligen til et hjem. For mange brukere er det å flytte i egen bolig bare et første skritt på veien mot å ha et godt og trygt hjem. Noen vil trenge omfattende bistand over tid for å få dette til, andre trenger bistand i perioder. Den bistanden som gis, må være basert på hjelp til å kunne mestre. Ikke som tjenesteyting alene, men som arbeid sammen med bruker for at han eller hun skal kunne mestre det å bo og å skape et hjem.. Forfatterne systematiserer erfaringer med oppfølging i bolig for personer med både psykisk lidelse og avhengighet av rusmidler (ROP-lidelser). Hjelp til å bo vil være nyttig for studenter i psykisk helsearbeid, rusproblematikk og sosialt- og boligsosialt arbeid. Boka vil også være til god hjelp for veiledere, planleggere, behandlere og tjenesteytere i oppsøkende tjenester og i botiltak for beboere med ROP-lidelser.

Der får du en gjennomgang hvordan boligmarkedet er i kommunen, hvordan du kan svare på annonser, lage bolig-CV, lære mer om husleiekontrakter, depositum og hva du bør se etter i en bolig. Tjenester du kan søke om når du trenger hjelp til å bo i egen bolig omfatter både helsetjenester, hjelpemidler og tilrettelegging av hjem og omgivelser. Det er tjenestekontoret i kommunen som behandler din søknad, og vurderer bistandsbehovet i samarbeid med deg og andre aktuelle fagpersoner, som f.eks.

Ved søknader om bistand fra hjemmesykepleien, er det viktig å beskrives hva dere trenger hjelp til, så konkret som mulig. Er du mellom 17 og 23 år og bor i Oslo, kan du søke om Ungbo-bolig. Her får du også hjelp og støtte på veien mot å klare deg selv. Hjelp til å bo - oppfølging i bolig til personer med rus- og psykisk lidelse formidler kunnskap og praktiske erfaringer om bo-oppfølging hva som skal til for å få en person med omfattende og sammensatte problemer til å bli boende i den boligen han eller hun har fått tildelt. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014-2020) fremhever at et trygt og egnet sted å bo er en forutsetning for god helse, rehabilitering, integrering og deltakelse i samfunnet.Alle med behov for tjenester skal få hjelp til å mestre boforhold gjennom en helhetlig og effektiv offentlig innsats i samarbeid med frivillige og ideelle organisasjoner. Bolighjelpen skal bistå deg som trenger hjelp til å finne en egnet bolig i privatmarkedet, både leid og eid.

RELATERTE BØKER