Handtering og bruk av plantevernmidler

Handtering og bruk av plantevernmidler En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet i 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
10,54 MB
FILNAVN
Handtering og bruk av plantevernmidler.pdf
ISBN
2748895570976

BESKRIVELSE

Handtering og bruk av plantevernmidler - grunnbok Autorisasjonsordningen for handtering og bruk av plantevernmidler er et ledd i arbeidet med å produsere trygg mat og forvalte naturressursene på en god måte. Autorisasjonsbeviset er gyldig for ti år. Denne boka er grunnbok i kurs både for de som tar eksamen for første gang, og for de som skal fornye autorisasjonsbeviset. For de som skal fornye autorisasjonsbeviset, skal det legges vekt på det stoffet som er nytt siden de sist tok autorisasjonsbeviset. I kursmateriellet inngår også bøker om integrert plantevern, for å tilpasse lærestoffet mest mulig til den enkeltes behov. Ytterligere innføring i åkersprøyte og sprøyteteknikk finner du på http://statisk.umb.no/imt/agroteknikk/ MATTILSYNET BIOFORSK PLANTEHELSE

Instruksen gjelder kommunens og fylkesmannens utøvelse av delegert myndighet etter plantevernmiddelforskriften. Instruksen gjelder myndighet til å fatte vedtak etter § 9 om autorisasjonsbevis, § 18 om spredning av plantevernmidler fra luftfartøy, § 19 om spredning av plantevernmidler i kantsoner og på åkerholmer som ledd i skjøtselen av kulturlandskapet og etter ... Samtidig oppheves forskrift 26.

Mer om autorisasjonsbevis for bruk av plantevernmidler. Autorisasjonskurs for bruk av plantevernmidler. Papirutgave av heftene "Plantevern i frukt, integrert bekjempelse" og "FOKUS Bruk av plantevernmidler.

RELATERTE BØKER