Norsk ordbok

Norsk ordbok - Helene Urdland Karlsen, Grete Krogstad | Inprintwriters.org En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet i 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Helene Urdland Karlsen, Grete Krogstad
DIMENSJON
9,96 MB
FILNAVN
Norsk ordbok.pdf
ISBN
2198267440416

BESKRIVELSE

Cappelen Damms Norsk ordbok - bokmål er den nyeste og mest oppdaterte ordboka i sitt slag. Den tar utgangspunkt i moderne norsk og er grundig gjennomarbeidet med tanke på lesbarhet, et aktuelt ordtilfang og brukernes behov for en pålitelig og praktisk ordbok.Norsk ordbok - bokmål gjenspeiler den språklige virkeligheten vi lever i nå.Ordboka inneholder vanlige ord som vi støter på i hverdagen, og ord som kan være vanskelig å forstå, særlig for dem som ikke har norsk som morsmål. Den inneholder mange nye ord og uttrykksmåter, deriblant forkortelser og kortord. Mange av disse har eksistert lenge i det norske språket (e-bok, niqab og transperson), men har ikke nødvendigvis vært å finne i en ordbok før nå. Andre er relativt nye (p-stav, skattemelding og YOLO).Flere etablerte ord har også fått nye betydninger og bruksmåter. Slår du opp på adverbet bare, får du for eksempel vite at det nå også brukes på samme måte som verbet si i gjengivelse av samtale hos ungdom: Jeg bare:"det er urettferdig!". En del dialektord og slang er også tatt med, og ordboka representerer med det et moderne, ungt språk.Framfor å ha med så mange ord som mulig har vi lagt vekt på å gi god informasjon om de ordene som faktisk er i bruk. Ordboken har over 35 000 oppslagsord med svært mange eksempler, 40 000 i alt. Faste uttrykk har fått en framtredende plass.Foruten grammatikk inneholder boken språkregler og skriveråd, skrevet av Anne Lene Berge, tidligere lektor i norsk. Ordboka er tilpasset elever i den videregående skolen, men kan brukes av norskstudenter på alle nivåer og av alle andre som trenger å slå opp i en oppdatert og moderne ordbok. Fakta om Cappelen Damms Norsk ordbok - bokmål:leservennlig oppsett og designover 35 000 oppslagsordstrengt alfabetisk struktur og alfabetstripe i høyre yttermarg gjør det lett og raskt å finne framoppdatert med de nye rettskrivningsendringeneopplysninger om ordenes skrivemåte, bøyning, etymologi og betydningtrykkmarkering og uttalemarkering ved importordbøyningsopplysninger på alle oppslagforklaringer, synonymer og eksempler som viser hvordan ordet blir brukt4000 faste uttrykkfagkoder og stilmarkørerrammer med nyttig informasjon på alfabetisk plass i bokaenkel brukerveiledninggrammatikkspråkregler og skriverådnorgeskart

Et særtrekk ved både gammel og ny utgave er skattkisten med litterære sitater som ... TriTrans. Ei interaktiv ordbok.

Kontakt redaksjonen for NAOB - Det Norske Akademis ordbok Ordbok er eit register over eit ordforråd, som oftast avgrensa til orda i eit språk, gjerne med opplysningar om uttale, grammatikk, tyding og bruksmåtar. Ei ordbok beskriv språklege fenomen, til skilnad frå eit leksikon eller ein ensyklopedi.

RELATERTE BØKER