Godt, rett, rettferdig

Godt, rett, rettferdig - Kai Ingolf Johannessen, Olav Molven, Sidsel Roalkvam | Inprintwriters.org En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet i 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Kai Ingolf Johannessen, Olav Molven, Sidsel Roalkvam
DIMENSJON
4,3 MB
FILNAVN
Godt, rett, rettferdig.pdf
ISBN
3527586576854

BESKRIVELSE

Godt, rett, rettferdig har som mål å styrke profesjonelle omsorgsarbeideres evne til å reflektere over etiske spørsmål.Faget etikk kommer til anvendelse både i teoretiske refleksjon og i det praktiske arbeidet. I den kliniske hverdagen må en stadig finne svar og løsninger på praktiske spørsmål av etisk karakter. Dette er etikk i praksis. Men etikken har også en vesentlig teoretisk side, nemlig den refleksjonen som ligger forut for de svarene og løsningene en velger.I denne boka prøver forfatterne å ivareta det praktiske anliggendet, samtidig som de respekterer at etikken er et fag med en solid teoretisk basis og med relasjon til mange andre fagdisipliner. Med sine ulike faglige utgangspunkter - etikk, samfunnsfag og juss - presenterer forfatterne ulike innfallsvinkler til dette vidtfavnende faget.Boka har som mål å styrke profesjonelle omsorgsarbeideres evne til å reflektere over etiske spørsmål, utvikle deres etiske handlingsberedskap og avsløre aktuelle verdikonflikter i yrkespraksisen.Godt, rett, rettferdig har tre hovedperspektiver, som er orientert mot henholdsvis det gode, det rette og det rettferdige. I framstillingen anlegges det både et individuelt, institusjonelt og alminnelig samfunnsmessig perspektiv.Boka starter med å belyse det sårbare mennesket og behovet for omsorg. I lys av dette framstilles og diskuteres så etisk teori, refleksjon og praksis. Deretter drøftes forholdet mellom etikk, juss og menneskerettigheter. I bokas siste del diskuteres ulike praktisk-etiske spørsmål.

I framstillingen anlegges det både et individuelt, institusjonelt og alminnelig samfunnsmessig perspektiv. Boka starter med å belyse det sårbare mennesket og behovet for omsorg. Godt, rett, rettferdig har som mål å styrke profesjonelle omsorgsarbeideres evne til å reflektere over etiske spørsmål.

Etikk for sykepleiere Bidragsytere Bidragsytere Kai Ingolf Johannessen Forfatter. ved Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag ved VID vitenskapelige høgskole.

RELATERTE BØKER