Alderspsykiatri

Alderspsykiatri En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet i 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
9,80 MB
FILNAVN
Alderspsykiatri.pdf
ISBN
3286350031662

BESKRIVELSE

Denne læreboka gir oversikt over fagfeltets utvikling og forklarer hvordan alderspsykiatrien er organisert. Forfatterne beskriver utredning og diagnostikk av psykiske lidelser hos eldre og hvordan lidelsene kan forebygges og behandles. Læreboka drøfter pårørendes rolle og situasjon, og belyser etiske og juridiske forhold i møte med denne pasientgruppa. Det er egne kapitler om temaene søvn, selvmord og selvmordsfare, psykisk helse hos eldre fra andre kulturer og psykisk helse hos eldre med utviklingshemning.

Funksjonsevnen nedsettes kraftig, og noen utvikler også personlighetsforandringer. Andre psykiske lidelser blant eldre må også håndteres i lys av aldring. Alderspsykiatrisk seksjon utreder og behandler personer som har fått en alvorlig psykisk sykdom etter fylte 65 år.

Offentlig transport Nærmeste busstopp er Sanderud sykehus , som ligger på sykehusets område, om lag 150 meter fra hovedinngangen (2 minutter normal gange). Avdelingens mål er å yte kvalitetsmessig gode helsetjenester for mennesker med alderspsykiatriske lidelser. Avdelingen skal også bidra til å utvikle spesialisthelsetjenester for eldre i henhold til fremtidens utfordringer innen utredning og behandling, forskning, fagutvikling og undervisning. Alderspsykiatri døgn Tromsø gir et spesialisert helsetilbud til personer over 65 år som får en alvorlig psykisk lidelse.

RELATERTE BØKER