Barnelitteratur : sjangrar og teksttypar

Barnelitteratur : sjangrar og teksttypar - Tone Birkeland, Ingeborg Mjør, Anne-Stefi Teigland | Inprintwriters.org Vi er glade for å presentere boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium, skrevet av Mauro Bonazzi. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF, TXT, FB2 eller ethvert annet format som er mulig på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Tone Birkeland, Ingeborg Mjør, Anne-Stefi Teigland
DIMENSJON
8,80 MB
FILNAVN
Barnelitteratur : sjangrar og teksttypar.pdf
ISBN
7031881822421

BESKRIVELSE

Barnelitteratur – sjangrar og teksttypar gir ei samla og brei framstilling av det barnelittterære feltet. Boka kombinerer litteraturteori og sjangerkunnskap med didaktiske og formidlingsmessige perspektiv. Eit rikt utval teksteksempel frå norsk og omsett barnelitteratur syner mangfaldet i barnelitteraturens uttrykk og tematikk.Boka er viktig for studentar i barnehagelærarutdanninga og grunnskolelærarutdanninga, og for andre som søker kunnskap om barnelitteratur.Denne 4. utgåva er grundig revidert og oppdatert med nyare teoriorientering og teksteksempel. To kapittel er heilt nyskrivne, dei sju andre er utvida, reviderte og oppdaterte.Kapittel 1 reflekterer over lesing som individuell og sosial hending.Kapittel 2 drøftar barnelitteraturens estetikk med vekt på barneperspektivet som karakteristisk forteljarposisjon.Kapittel 3–7 framstiller utbreidde barnelitterære sjangrar og teksttypar: eventyr og fablar, prosaforteljingar, bildebøker, lyrikk og fagbøker.Kapittel 8 syner korleis barnelitteraturen utvidar tekstbegrepet, tøyer sjangergrenser og skaper nye forteljingsformer ved å gå i dialog med utbreidde medier innanfor det barnekulturelle feltet.Kapittel 9 drøftar barnelitteraturens sjangrar og teksttypar i forhold til skiftande tider sine førestillingar om barn og barndom.

Boka kombinerer litteraturteori og sjangerkunnskap med didaktiske og formidlingsmessige perspektiv. Eit rikt utval teksteksempel frå norsk og omsett barnelitteratur syner mangfaldet i barnelitteraturens uttrykk og tematikk. I Barnelitteratur - sjangrar og teksttypar ligg hovudvekta i framstillinga på den litteraturen lesaren møter i bokform.

Eit rikt utval teksteksempel frå norsk og omsett barnelitteratur syner mangfaldet i barnelitteraturens uttrykk og tematikk. Boka er viktig for studentar i barnehagelærarutdanninga og ... Barnelitteratur - sjangrar og teksttypar gir ei samla og brei framstilling av det barnelitterære feltet.

RELATERTE BØKER