Litterær analyse

Litterær analyse En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet i 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
5,84 MB
FILNAVN
Litterær analyse.pdf
ISBN
4221566269209

BESKRIVELSE

Endelig foreligger det en praktisk anvendbar lærebok om å kunsten å lese tekster. Med utgangspunkt i en drøfting av estetiske grunnlagsproblemer, analyseres fortellingers strukturer (narratologi), sjangrer og former. Boka tar for seg leseren, resepsjonen, kritikken og kvalitetsvurderingen. Her handler det både om litteraturens sosiale system, bokhistorie og om tekst og kontekst. En bolk vies det tverrestetiske, en handler om barnelitteratur, et tredje emne er kjønn og litteratur osv. Ulike analysemetoder demonstreres ved å bli tatt i bruk. Stoffet baserer seg på den praktiske undervisningen av litteraturstudentene. Men boka er like velegnet for litteraturstudier ved andre universitet og høgskoler, og i utdanningen av norsklærere til den videregående skolen.

Analyser setningsoppbygningen, ordvalget, tonen og stilen. Sammenlignende litterær analyse av romanene "Kimen" av Tarjei Vesaas og "Menneske og maktene" av Olav Duun. Det ses på de to romanenes likhetstrekk og forksjeller i forhold til tematikk, form og komposisjon. Litterær analyse.

Se PowerPoint om litterær analyse med eksempel på analyse av Rulle rundt - (og rundt) av Rolf Jacobsen.. Se PowerPoint om analyse av sammensatte tekster med eksempel på reklameanalyse.Selve eksempelreklamen finner du som PDF her: Dobbelside-solbær. Litterær analyse Author: Ane-Lin Strømholm Created Date: 10/16/2015 9:55:19 AM ... Analyse innen samfunnsvitenskap.

RELATERTE BØKER