Organisasjonsendringer og endringsledelse

Organisasjonsendringer og endringsledelse - Dag Ingvar Jacobsen | Inprintwriters.org En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet i 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Dag Ingvar Jacobsen
DIMENSJON
11,51 MB
FILNAVN
Organisasjonsendringer og endringsledelse.pdf
ISBN
8765574772591

BESKRIVELSE

Denne boken viser at endring er mange forskjellige fenomener, skjer på mange ulike måter og kan ha helt ulike årsaker og drivkrefter. Den bidrar også til å utvikle en konstruktiv teori om planlagt organisasjonsendring. Boken har to hoveddeler. Del 1 tar opp hvordan det er mulig for organisasjoner å aktivt endre seg for å møte nye utfordringer de står overfor. Forfatteren gir en analysemodell basert på fire elementer: drivkrefter, endringens innhold og omfang, endringsprosessen og endringskonteksten. Del 2 tar opp hvordan en organisasjon kan gjennomføre en planlagt endring. Det er lagt vekt på hvordan de som er ansvarlige for å gjennomføre endring endringsagentene kan benytte ulike endringsstrategier, og hvordan planlagte endringsprosesser kan ledes. Forfatteren viser hvordan ulike endringsstrategier og ulike måter å lede endring på kan være like effektive, men i ulike situasjoner. Fremstillingen i boken er tverrfaglig, og baserer seg på forskning fra så vel psykologi og sosiologi som statsvitenskap og økonomi. Et omfattende kildemateriale gjør den også egnet for de som ønsker å studere endring i organisasjoner nærmere. Denne boken foreligger også i engelsk utgave utgitt av Fagbokforlaget med tittelen Organizational Change and Change Management. Dag Ingvar Jacobsen er professor ved Universitetet i Agder, og er mye brukt som foredragsholder. Han er forfatter av flere bøker innenfor organisasjon og ledelse, statsvitenskap og metode.

Noen av disse verktøyene er beskrevet i artikkelen 10 prinsipper for endringsledelse. Her er kortversjonen: 1. I denne artikkelserien vil du lære all tilgjengelig teori om organisasjonsutvikling og endringsledelse, sammen med praktiske råd og tips under veis.

Moderne organisasjoner kan sies å være kjennetegnet av endring fremfor stabilitet. Dette kan blant annet omfatte endring av oppgaver og teknologi (Jacobsen & Thorsvik, 2013). Oppgave 12, organisasjonsendringer og endringsledelse, KK kap.

RELATERTE BØKER