Utviklingstraumer

Utviklingstraumer - Dag Øystein Nordanger, Hanne Cecilie Braarud | Inprintwriters.org Vi er glade for å presentere boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium, skrevet av Mauro Bonazzi. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF, TXT, FB2 eller ethvert annet format som er mulig på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Dag Øystein Nordanger, Hanne Cecilie Braarud
DIMENSJON
3,59 MB
FILNAVN
Utviklingstraumer.pdf
ISBN
4458506641304

BESKRIVELSE

Utviklingstraumer Regulering som nøkkelbegrep i en ny traumepsykologi er en grunnbok som beskriver en ny forståelse av hvordan traumer i oppveksten kommer til uttrykk, og hvordan utsatte barn og unge best kan hjelpes.Utviklingstraumer blir i denne boken forstått i lys av nyere utviklingspsykologisk og nevrobiologisk kunnskap, hvor regulering og toleransevinduet er to avgjørende begreper.Del I av boken redegjør enkelt og pedagogisk for teori og forskning som har ledet frem til den nye traumeforståelsen, mens Del II demonstrerer hva forståelsen betyr i det praktiske arbeidet. Boken gir nye perspektiver på hvordan man kan jobbe regulerende, og inneholder en rekke pedagogiske ressurser og hjelpemidler man umiddelbart kan ta i bruk.Boken er relevant for alle som jobber med barn og unge, for eksempel innenfor skole, barnehage, helsestasjon, barnevern, fosterhjem, tjenester for flyktninger og psykisk helsevern. Den er egnet som pensumlitteratur innenfor et bredt spekter av helse- og sosialfaglige utdanninger.Dag Øystein Nordanger og Hanne Cecilie Braarud er begge psykologer og forskere. De har sammen og hver for seg vært sentrale bidragsytere til at stadig flere tjenester jobber «traumebevisst», gjennom en prisbelønt artikkel om komplekse traumer og mange anerkjente publikasjoner, foredrag og pedagogiske filmer.Her kan du lese et utdrag fra boken og se innholdsfortegnelsen.

RVTS Sør, på Schizofrenidagene. Dag takket for flere gode bidrag fra RVTS Sør i temanummeret.

I Noreg er det barn og unge som lever med vald, seksuelle overgrep og omsorgssvikt. Der ligger også en videopresentasjon fra psykologspesialist Dag Nordanger sitt foredrag på konferansen. Han er kjent for sin forskning og formidlingsevne av hvordan traumer kan innvirke på barn og unges fungering, og har ilag med Hanne Cecilie Braarud skrevet boken Utviklingstraumer.

RELATERTE BØKER